Javno povabilo ponudnikom tipičnih pridelkov in izdelkov k sodelovanju v projektu SOLUM

datum: 13.08.2012

kategorija: Novice

Projektni partnerji - Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pokrajina Ravenna, Občina Sauris, Občina Tresigallo, Pokrajina Gorica in Zavod za turizem Kranjska Gora - vabimo ponudnike t.i. tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov, izdelkov domače in umetnostne obrti ter vinarje k sodelovanju pri projektu Solum.

Logo-čezmejno sodelovanjeProjekt Solum je namenjen čezmejnemu povezovanju ponudnikov, skupni promociji in povečanju prepoznavnosti ponudbe tipičnih pridelkov in izdelkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti projektnega območja.

Aktivnosti projekta so:
- izdelava spletne strani ponudnikov
- ureditev promocijsko degustacijskega centra in vinoteke v Novi Gorici in prostora za trženje podeželskih izdelkov Vipavske doline v Ajdovščini ,
- organizacija promocijsko degustacijskih tematskih dogodkov,
- izdelava predstavitvene brošure,
- izdelava večjezičnih video predstavitev,
- izobraževanja.

Z namenom oblikovanja baze podatkov ponudnikov t.i. tipičnih izdelkov in storitev na geografskem območju, ki ga pokriva projekt SOLUM, vabimo k sodelovanju ponudnike naslednjih kategorij t.i. tipičnih izdelkov in storitev:
- sadje: sveže, suho, vloženo, sokovi, …
- oljke: olje, vložene oljke, …
- zelenjava: sveža, predelana, …
- zelišča,
- žitni izdelki: kruh in drugi pekovski izdelki,
- med, matični mleček, cvetni prah, propolis,
- alkoholne pijače: žganja, likerji,
- vino,
- mlečni izdelki,
- suhomesnati izdelki,
- izdelki domače in umetnostne obrti: pletenine, izdelki iz gline, vezenine, izdelki iz lesa, slikarstvo, izdelki iz stekla, kovaški izdelki, izdelki iz papirja, izdelava mil, svečarstvo,
- turizem na kmetiji.

Za namen oblikovanja te baze so pripravljeni trije različni vprašalniki:
1. za kmetije in kmetije z dopolnilno dejavnostjo
2. za vinogradnike in vinarje
3. za ponudnike izdelkov domače in umetnostne obrti.

Izjava ob vprašalnikih

Za vključitev v podatkovno bazo projekta SOLUM bazo pošljite izpolnjen vprašalnik in podpisano izjavo na naslov Razvojne agencije ROD, ki sodeluje z Občino Ajdovščina pri zbiranju podatkov o ponudnikih z območja občin Ajdovščina in Vipava:
Razvojna agencija ROD, Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina (s pripisom: Solum).

Elektronsko izpolnjen vprašalnik in skeniran obrazec z izjavami lahko pošljete tudi po elektronski pošti na e-naslov Razvojne agencije ROD: ra.rod@siol.net .
Lahko se zglasite tudi osebno na Razvojni agenciji ROD, kjer smo vam na razpolago, da vam tehnično pomagamo pri izpolnjevanju. V tem primeru se je potrebno za osebni obisk predhodno najaviti preko telefona, vsak dan med 8.00 in 12.00 uro. Pokličite na 05 365 36 00. Kontaktna oseba je Elizabeta Valič. Dodatne informacije in pojasnila o vprašalnikih so vam ravno tako na voljo na Razvojni agenciji ROD.

Izpolnjene vprašalnike zbiramo do 31.10.2012.

Ponudniki, ki se bodo vključili v bazo, bodo predstavljeni na spletni strani projekta in v tiskanem vodniku, imeli bodo tudi možnost predstavitve in trženja svojih izdelkov v novo urejenih prostorih v Novi Gorici in Ajdovščini ter sodelovanja pri promocijsko degustacijskih tematskih dogodkih na celotnem čezmejnem območju projekta SOLUM.

Projektni partnerji bomo primorani objave podatkov prilagoditi tehničnim
in oblikovalskim zahtevam posameznega medija (spletna stran, tiskani vodnik), zato si pridržujemo pravico do selekcije ponudnikov oziroma izbora najsmotrnejšega načina promocije ponudnikov. Prednost pri sodelovanju imajo ponudniki z območja, ki ga obravnava projekt: statistične regije Goriška, Obalno-kraška, Notranjsko–kraška in Gorenjska na slovenski strani ter pokrajine Ferrara, Ravenna, Videm in Gorica na italijanski strani.

K prijavi še posebej vabimo vinarje za predstavitev in trženje svojih vin
v vinoteki v Mestni občini Nova Gorica. V vinoteki se bodo odvijali predstavitveni dogodki in izobraževanja, organizirani bodo tudi vodeni ogledi pri vinarjih. Vinoteka je namenjena predstavitvi ponudnikov predvsem domačih (avtohtonih) sort vina in ostalih stekleničenih vin s projektnega območja.

Občina Ajdovščina pa k prijavi v bazo posebej vabi ponudnike , ki izkazujejo interes za trženje svojih izdelkov (kmetijskih in ostalih) v novo urejenem prostoru za trženje podeželskih izdelkov Vipavske doline, ki bo predvidoma zaživel v letu 2013 v Palah v Ajdovščini.

Mestna občina Nova Gorica in Občina Ajdovščina bosta z namenom uspešnega poslovanja novih prostorov pripravili poslovna oziroma upravljavska načrta, v katerih bo podrobneje opredeljen tudi pogodbeni način sodelovanja s ponudniki.

Projekt traja do 10.11.2014. Za vse ponudnike je v času trajanja projekta sodelovanje brezplačno. Izbrani ponudniki, ki bodo svoje izdelke tržili v novo urejenih prostorih, bodo morali za promocijsko-degustacijske dogodke zagotavljati vnaprej dogovorjeno količino svojih izdelkov namenjenih brezplačni degustaciji.

Projekt SolumProjekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.